Słoneczny hit

Słoneczny hit

System SolarHit pozwala korzystać z darmowej energii słonecznej przez cały rok, znacznie obniżając koszty przygotowywania c.w.u. Doskonała konstrukcja próżniowych rur solarnych zapewnia pochłanianie ponad 95% energii słonecznej oraz potwierdzoną w Szwajcarii efektywność energetyczną na poziomie wyższym niż 525 kWh/m2. Zestaw może by montowany na dachu stromym, płaskim, na pionowej ścianie lub na ziemi na dodatkowej [...]

Nie pali się

Nie pali się

KuprafungUnie palniacz to środek zmniejszający stopień zapalności drewna. Dzięki zmodyfikowanym nieorganicznym związkom potasu wydłuża czas zapalenia się drewna, ogranicza rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni oraz przyspiesza zwęglanie warstw powierzchniowych. Dzieje się tak dlatego, że pod wpływem wysokiej temperatury preparat wytwarza zwartą warstwę zwęglonej piany hamującej dopływ ciepła w głąb palącego się materiału, a także wydziela [...]

Ściana bez mostków

Ściana bez mostków

Baumit ThermoMórtel 50 to termoizolacyjna zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Dzięki zawartości perlitu ma mniejszą przewodność cieplną niż standardowe produkty, co pozwala zredukować wpływ mostków termicznych występujących wzdłuż spoin na izolacyjność cieplną ściany. Z jednego worka uzyskuje się po rozrobieniu wodą około 0,04 m3 gotowej zaprawy.

Mocowanie mechaniczne nowej warstwy ocieplenia

Mocowanie mechaniczne nowej warstwy ocieplenia

Przy renowacji istniejących ociepleń, liczba łączników nie powinna być mniejsza niż 6 szt./m2. Decyzja o ich ilości i rozmieszczeniu należy do projektanta. Łącznik do montażu nowego ocieplenia trzeba zakotwić w taki sposób, aby przeszedł przez wszystkie warstwy nowego i starego izolatora (najlepiej w miejscach, gdzie pod płytami termoizolacyjnymi znajduje się klej) oraz został właściwie osadzony [...]

Ekoterm Plus – lekki olej opałowy

Ekoterm Plus – lekki olej opałowy

Lekki olej opałowy Ekoterm Plus, produkowany przez PKN ORLEN SA, jest wysoce energetyczny i nie szkodzi środowisku naturalnemu. Dzięki wprowadzeniu pięciu dodatków uszlachetniających poprawia proces spalania, obniża lepkość powodując lepszą płynność paliwa, obniża temperaturę dzięki czemu olej nie gęstnieje w czasie mrozów. Dodatki antyutleniające umożliwiają jego długoterminowe magazynowanie. W skali roku koszt ogrzewania domu lekkim [...]

Ocena stanu izolacji termicznej

Ocena stanu izolacji termicznej

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia, konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu (systemu) ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo. W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji ocieplenia, tj.: projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej podstawie, o ile dokumentacja jest dostępna i rzetelna, należy określić rodzaj zastosowanego systemu, [...]

Copyright diveo.pl - blog budowlany